Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2014

Công báo số 05 + 06 xuất bản ngày 07-02-2014: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-01-2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 03 đến trang 20)
17-01-2014 Quyết định số 89/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trạm Y tế xã thành Trạm Y tế thị trấn thuộc Trung tâm Y tế huyện Tây Hòa, Trung tâm Y tế huyện Đông Hòa trực thuộc Sở Y tế. (từ trang 21 đến trang 22)
20-01-2014 Quyết định số 106/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cụm công nghiệp tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. (từ trang 23 đến trang 34)
21-01-2014 Quyết định số 110/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức quà tặng cho các đối tượng chính sách nhân ngày Tết Nguyên đán và kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7 trong năm 2014. (từ trang 35 đến trang 37)
03-01-2014 Chương trình hành động số 01/CTR-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. (từ trang 38 đến trang 51)
06-01-2014 Chương trình hành động số 02/CTR-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014. (từ trang 52 đến trang 90)
17-01-2014 Quyết định số 96/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, được sửa đổi, bổ sung và bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương. (từ trang 91 đến trang 113)
20-01-2014 Quyết định số 107/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung, sửa đổi Quyết định số 1819/QĐ-UBND ngày 02/11/2011 của UBND Tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2020. (từ trang 114 đến trang 123)
20-01-2014 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2014. (từ trang 124 đến trang 127)
32,639,839 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner