Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2014

Công báo số 03 + 04 xuất bản ngày 14-01-2014: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2013 Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2014. (từ trang 03 đến trang 88)
09-01-2014 Chỉ thị số 02/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 89 đến trang 92)
31-12-2013 Quyết định số 2375/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2020. (từ trang 93 đến trang 106)
03-01-2014 Quyết định số 23/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền cho Sở Công Thương cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng Giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 107 đến trang 108)
30-12-2013 Quyết định số 2368/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc chia tách, thành lập thôn, khu phố. (từ trang 109 đến trang 111)
30-12-2013 Quyết định số 2371/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Bộ đơn giá quan trắc, phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 112 đến trang 119)
31-12-2013 Quyết định số 2386/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Quyết định số 2189/QĐ-UBND ngày 23/12/2011 của Chủ tịch UBND Tỉnh về quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh. (từ trang 120 đến trang 121)
07-01-2014 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 122 đến trang 124)
32,646,856 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner