Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2013

Công báo số 30 xuất bản ngày 02-12-2013: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-11-2013 Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1281/2010/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2010 của UBND Tỉnh về việc Ban hành Quy định về quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 03 đến trang 06)
13-11-2013 Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về cộng tác viên dịch thuật và khung mức thù lao dịch thuật trên địa bàn tỉnh. (từ trang 07 đến trang 11)
08-11-2013 Kế hoạch số 106/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Kế hoạch số: 56-KH/TU ngày 26/9/2013 của Tỉnh ủy về Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 12 đến trang 29)
08-11-2013 Kế hoạch số 107/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 64-KL/TW ngày 28 tháng 5 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở. (từ trang 30 đến trang 36)
14-11-2013 Kế hoạch số 110/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới". (từ trang 37 đến trang 44)
06-11-2013 Quyết định số 1952/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn Tỉnh. (từ trang 45 đến trang 49)
25-11-2013 Quyết định số 2074/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi , bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch. (từ trang 50 đến trang 51)
11-11-2013 Chỉ thị số 19/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2013 -2015. (từ trang 52 đến trang 56)
26-11-2013 Chỉ thị số 20/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Giáp Ngọ - năm 2014. (từ trang 57 đến trang 59)
33,018,545 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner