Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2013

Công báo số 29 xuất bản ngày 04-11-2013: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-10-2013 Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh và bổ sung giá đất tại một số đường, đoạn đường, khu tái định cư vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh năm 2013. (từ trang 04 đến trang 07)
16-10-2013 Quyết định số 1834/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Duyệt điều chỉnh đồ án QHCT tỷ lệ 1/2000 Khu Công nghệ cao, KKT Nam Phú Yên. (từ trang 08 đến trang 15)
22-10-2013 Quyết định số 1861/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế phối hợp về việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp và các khu chức năng trong Khu kinh tế Nam Phú Yên. (từ trang 16 đến trang 23)
25-10-2013 Quyết định số 1884/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của huyện Sơn Hòa. (từ trang 24 đến trang 30)
22-10-2013 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan. (từ trang 31 đến trang 33)
10-10-2013 Quyết định số 1764/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn Tỉnh. (từ trang 34 đến trang 41)
10-10-2013 Quyết định số 1765/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn Tỉnh. (từ trang 42 đến trang 49)
14-10-2013 Quyết định số 1802/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn Tỉnh. (từ trang 50 đến trang 51)
14-10-2013 Quyết định số 1803/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. (từ trang 52 đến trang 53)
14-10-2013 Quyết định số 1804/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn Tỉnh. (từ trang 54 đến trang 55)
14-10-2013 Quyết định số 1805/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn Tỉnh. (từ trang 56 đến trang 57)
14-10-2013 Quyết định số 1806/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra Tỉnh. (từ trang 58 đến trang 59)
14-10-2013 Quyết định số 1807/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố TTHC mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn Tỉnh. (từ trang 60 đến trang 61)
14-10-2013 Quyết định số 1808/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn Tỉnh. (từ trang 62 đến trang 63)
14-10-2013 Quyết định số 1809/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 64 đến trang 76)
15-10-2013 Quyết định số 1826/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. (từ trang 77 đến trang 78)
33,466,545 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner