Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2013

Công báo số 28 xuất bản ngày 16-10-2013: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-09-2013 Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn và Quy định về trình tự, thủ tục công nhận chợ đạt chuẩn văn minh trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 03 đến trang 12)
10-10-2013 Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Yên được ban hành kèm theo Quyết định số 1691/2011/QĐ-UBND ngày 17/10/2011 của UBND tỉnh. (từ trang 13 đến trang 15)
11-10-2013 Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 16 đến trang 21)
14-10-2013 Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định thẩm định đề cương, dự toán kinh phí; nghiệm thu kết quả thực hiện đề án, dự án, nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 22 đến trang 53)
16-09-2013 Quyết định số 1574/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm VLXD thông thường tỉnh Phú Yên đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. (từ trang 54 đến trang 65)
25-09-2013 Quyết định số 1672/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển thôn thành khu phố thuộc thị trấn Hòa Vinh, thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa, Phú Yên. (từ trang 66 đến trang 67)
27-09-2013 Quyết định số 1695/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của huyện Đồng Xuân. (từ trang 68 đến trang 73)
10-10-2013 Quyết định số 1757/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển thôn thành khu phố thuộc thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên. (trang 74)
10-10-2013 Quyết định số 1763/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 75 đến trang 79)
11-10-2013 Quyết định số 1782/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội”. (từ trang 80 đến trang 81)
14-10-2013 Quyết định số 1781/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”. (từ trang 82 đến trang 85)
14-10-2013 Quyết định số 1799/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi Quyết định số 1982/QĐ-UBND ngày 23/10/2009 của UBND tỉnh về việc thành lập Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên. (từ trang 86 đến trang 87)
14-10-2013 Quyết định số 1801/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Làng nghề Bánh tráng Long Bình, địa chỉ: Khu phố Long Bình, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân. (trang 88)
32,997,939 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner