Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2013

Công báo số 24 xuất bản ngày 12-08-2013: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
01-08-2013 Nghị quyết số 80/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2013. (từ trang 04 đến trang 10)
01-08-2013 Nghị quyết số 82/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. (từ trang 11 đến trang 22)
01-08-2013 Nghị quyết số 83/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định nội dung chi, mức chi cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. (từ trang 23 đến trang 25)
01-08-2013 Nghị quyết số 84/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung khoản 4 vào “Quy định mức thu học phí tại các trường đại học, cao đẳng và trung cấp công lập do địa phương quản lý từ năm học 2011-2012 đến năm học 2014-2015” ban hành kèm theo Nghị quyết số 40/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của HĐND tỉnh. (từ trang 26 đến trang 27)
01-08-2013 Nghị quyết số 85/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định số lượng, mức thù lao đối với Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn. (từ trang 28 đến trang 29)
25-07-2013 Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về mức hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình thuộc đối tượng của Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020. (từ trang 30 đến trang 31)
01-08-2013 Nghị quyết số 81/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2013 và kế hoạch bổ sung biên chế công chức năm 2014 cho các cơ quan, đơn vị, địa phương. (từ trang 32 đến trang 33)
01-08-2013 Nghị quyết số 86/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh quy mô công suất, diện tích và địa điểm đầu tư dự án Nhà máy lọc dầu Vũng Rô. (từ trang 34 đến trang 35)
06-08-2013 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh Phú Yên giai đoạn 2013-2015. (từ trang 36 đến trang 47)
07-08-2013 Quyết định số 1321/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của tỉnh Phú Yên giai đoạn từ nay đến năm 2015. (từ trang 48 đến trang 54)
07-08-2013 Quyết định số 1338/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh công nhận điểm du lịch địa phương tỉnh Phú Yên năm 2013. (từ trang 55 đến trang 56)
09-08-2013 Quyết định số 1346/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trường THPT dân lập Nguyễn Bỉnh Khiêm thành Trường THPT tư thục Nguyễn Bỉnh Khiêm. (từ trang 57 đến trang 58)
22-07-2013 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn tai nạn giao thông nghiêm trọng trong hoạt động vận tải trên địa bàn Tỉnh. (từ trang 59 đến trang 62)
23-07-2013 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết. (từ trang 63 đến trang 65)
33,147,410 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner