Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2013

Công báo số 19 + 20 xuất bản ngày 24-06-2013: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-06-2013 Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định trình tự tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh Phú Yên. (từ trang 03 đến trang 19)
20-06-2013 Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành đơn giá bồi thường đối với cây trồng trên địa bàn tỉnh. (từ trang 20 đến trang 33)
07-06-2013 Quyết định số 976/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển cơ sở vật chất và bộ phận giáo viên THCS của Trường phổ thông cấp 2-3 Xuân Phước về UBND huyện Đồng Xuân và đổi tên Trường phổ thông cấp 2-3 Xuân Phước thành Trường THPT Nguyễn Thái Bình thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. (từ trang 34 đến trang 35)
27-05-2013 Quyết định số 880/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Phú Yên. (từ trang 36 đến trang 107)
29-05-2013 Quyết định số 930/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Điều tra, đánh giá tài nguyên và môi trường biển, hải đảo trực thuộc Chi cục Biển và Hải đảo thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. (từ trang 108 đến trang 109)
30-05-2013 Quyết định số 935/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên. (từ trang 110 đến trang 117)
30-05-2013 Quyết định số 936/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên. (từ trang 118 đến trang 123)
03-06-2013 Quyết định số 944/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên. (từ trang 124 đến trang 125)
33,013,453 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner