Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2013

Công báo số 15 + 16 xuất bản ngày 06-05-2013: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-04-2013 Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 03 đến trang 70)
24-04-2013 Quyết định số 638/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nội vụ”. (từ trang 71 đến trang 72)
22-04-2013 Kế hoạch số 38/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. (từ trang 73 đến trang 82)
18-04-2013 Quyết định số 615/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung áp dụng chung cho các cơ quan trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 83 đến trang 96)
02-05-2013 Quyết định số 671/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 97 đến trang 115)
02-05-2013 Quyết định số 673/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi và chấm dứt hiệu lực Hướng dẫn số 628/HD-UBND ngày 06/3/2013 của UBND tỉnh. (từ trang 116 đến trang 117)
04-05-2013 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện “Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi gia súc, gia cầm”. (từ trang 118 đến trang 120)
33,013,310 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner