Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2013

Công báo số 12 xuất bản ngày 20-03-2013: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-03-2013 Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh. (từ trang 03 đến trang 07)
06-03-2013 Quyết định số 425/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên. (từ trang 08 đến trang 12)
06-03-2013 Quyết định số 426/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên. (từ trang 13 đến trang 25)
11-03-2013 Quyết định số 449/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Ninh Tịnh 1, thành phố Tuy Hòa. (từ trang 26 đến trang 49)
18-03-2013 Chỉ thị số 05/CT - UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc sử dụng tiết kiệm điện trong các tháng mùa khô năm 2013 và các năm tiếp theo. (từ trang 50 đến trang 53)
18-03-2013 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý, chống thất thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh vận tải. (từ trang 54 đến trang 56)
04-03-2013 Kế hoạch số 23/KH-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện “Đề án Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh. (từ trang 57 đến trang 62)
06-03-2013 Hướng dẫn số 628/HD-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh. (từ trang 63 đến trang 68)
33,147,441 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner