Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2013

Công báo số 10 + 11 xuất bản ngày 12-03-2013: 3 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-03-2013 Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 02 đến trang 111)
05-03-2013 Chương trình hành động số 02/CTR-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Phú Yên giai đoạn 2013-2020. (từ trang 112 đến trang 121)
07-03-2013 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường phòng, trừ chuột, rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá và lùn sọc đen hại lúa vụ Đông Xuân 2012-2013. (từ trang 122 đến trang 123)
33,276,907 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner