Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2012

Công báo số 34 + 35 xuất bản ngày 25-12-2012: 19 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-12-2012 Nghị quyết số 61/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2013. (từ trang 04 đến trang 11)
13-12-2012 Nghị quyết số 70/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án tổ chức xây dựng, huấn luyện, hoạt động và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2012-2015. (từ trang 12 đến trang 13)
13-12-2012 Nghị quyết số 71/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 14 đến trang 16)
13-12-2012 Nghị quyết số 72/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân cấp nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 17 đến trang 21)
26-11-2012 Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về tổ chức, quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 22 đến trang 29)
29-11-2012 Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định tỷ lệ (%) chi phí khoán cho việc tổ chức bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính của Hội đồng bán đấu giá tài sản cấp huyện, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản và cơ quan của người ra quyết định tịch thu. (từ trang 30 đến trang 31)
13-12-2012 Nghị quyết số 62/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2013. (từ trang 32 đến trang 43)
13-12-2012 Nghị quyết số 63/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2011 tỉnh Phú Yên. (từ trang 44 đến trang 49)
13-12-2012 Nghị quyết số 64/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án công nhận xã Hòa Hiệp Trung là đô thị loại V thuộc huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. (từ trang 50 đến trang 51)
13-12-2012 Nghị quyết số 65/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án công nhận xã Hòa Bình 2 là đô thị loại V thuộc huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên. (từ trang 52 đến trang 53)
13-12-2012 Nghị quyết số 66/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án thành lập thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. (từ trang 54 đến trang 55)
13-12-2012 Nghị quyết số 67/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án thành lập thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. (từ trang 56 đến trang 57)
13-12-2012 Nghị quyết số 68/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án thành lập thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên. (từ trang 58 đến trang 59)
13-12-2012 Nghị quyết số 69/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về bổ sung biên chế công chức, biên chế sự nghiệp các loại, chỉ tiêu hợp đồng lao động hành chính cho các cơ quan, đơn vị năm 2013 và chỉ tiêu lao động hành chính, biên chế sự nghiệp dự phòng để thực hiện chính sách thu hút, sử dụng trí thức năm 2013. (từ trang 60 đến trang 62)
13-12-2012 Nghị quyết số 74/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình hoạt động giám sát và chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2013. (từ trang 63 đến trang 65)
23-11-2012 Quyết định số 1965/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. (từ trang 66 đến trang 76)
29-11-2012 Quyết định số 1999/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên. (từ trang 77 đến trang 82)
29-11-2012 Quyết định số 2000/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên. (từ trang 83 đến trang 87)
12-12-2012 Quyết định số 2074/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Định, thành phố Tuy Hòa đạt chuẩn quốc gia. (trang 88)
33,135,358 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner