Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2012

Công báo số 26 xuất bản ngày 21-09-2012: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-09-2012 Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ tín dụng vệ sinh. (từ trang 03 đến trang 09)
20-09-2012 Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá tính thuế tài nguyên các loại lâm sản, khoáng sản, nước thiên nhiên áp dụng trên địa bàn tỉnh. (từ trang 10 đến trang 13)
09-09-2012 Quyết định số 1486/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đài Truyền thanh huyện Đông Hòa. (từ trang 14 đến trang 15)
19-09-2012 Quyết định số 1487/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đài Truyền thanh huyện Tuy An. (từ trang 16 đến trang 17)
19-09-2012 Quyết định số 1488/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đài Truyền thanh huyện Tây Hòa. (từ trang 18 đến trang 19)
19-09-2012 Quyết định số 1489/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đài Truyền thanh thành phố Tuy Hòa. (từ trang 20 đến trang 21)
19-09-2012 Quyết định số 1490/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Đồng Xuân. (từ trang 22 đến trang 23)
19-09-2012 Quyết định số 1491/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Sơn Hòa. (từ trang 24 đến trang 25)
19-09-2012 Quyết định số 1492/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đài Truyền thanh - Truyền hình thị xã Sông Cầu. (từ trang 26 đến trang 27)
19-09-2012 Quyết định số 1493/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Sông Hinh. (từ trang 28 đến trang 29)
11-09-2012 Quyết định số 1379/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 30 đến trang 41)
11-09-2012 Quyết định số 1380/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên. (từ trang 42 đến trang 47)
11-09-2012 Quyết định số 1381/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên. (từ trang 48 đến trang 59)
19-09-2012 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy. (từ trang 60 đến trang 62)
33,147,630 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner