Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2012

Công báo số 25 xuất bản ngày 12-09-2012: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-08-2012 Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh hành Quy định trình tự tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 03 đến trang 16)
10-09-2012 Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về khen thưởng, kỷ luật và trách nhiệm thực hiện kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức trong việc giải quyết hồ sơ, công việc cho tổ chức, cá nhân. (từ trang 17 đến trang 27)
17-08-2012 Quyết định số 1255/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 28 đến trang 39)
17-08-2012 Quyết định số 1259/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 40 đến trang 50)
27-08-2012 Quyết định số 1293/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành áp dụng chung cho các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 51 đến trang 54)
30-08-2012 Quyết định số 1321/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Phú Yên và ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Phú Yên. (từ trang 55 đến trang 64)
27-08-2012 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” theo Thông tư số 23/2012/TT-BCA-V28 ngày 27/4/2012 của Bộ Công an. (từ trang 65 đến trang 67)
33,135,567 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner