Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2012

Công báo số 22 + 23 xuất bản ngày 09-08-2012: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-07-2012 Nghị quyết số 42/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2012. (từ trang 04 đến trang 09)
12-07-2012 Nghị quyết số 46/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức chi chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao; mức chi đối với các giải thi đấu thể thao và các chế độ khác cho hoạt động thể dục thể thao do địa phương quản lý. (từ trang 10 đến trang 16)
12-07-2012 Nghị quyết số 47/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định một số chế độ, chính sách đối với lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 17 đến trang 19)
12-07-2012 Nghị quyết số 48/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức phụ cấp hàng tháng cho lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 20 đến trang 21)
12-07-2012 Nghị quyết số 50/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên của nhân viên hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ. (từ trang 22 đến trang 23)
23-07-2012 Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức trích kinh phí, mức chi và tỷ lệ phân chia mức kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 24 đến trang 27)
12-07-2012 Nghị quyết số 43/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2015, có xét đến năm 2020. (từ trang 28 đến trang 32)
12-07-2012 Nghị quyết số 44/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của tỉnh Phú Yên. (từ trang 33 đến trang 43)
12-07-2012 Nghị quyết số 45/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung biên chế công chức, biên chế các loại sự nghiệp năm 2012 và kế hoạch bổ sung biên chế công chức năm 2013 cho các đơn vị, địa phương. (từ trang 44 đến trang 48)
12-07-2012 Nghị quyết số 49/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua phương án xử lý quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 49 đến trang 54)
23-07-2012 Quyết định số 1085/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về đánh giá chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Phú Yên. (từ trang 55 đến trang 81)
18-07-2012 Kế hoạch số 51/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 13-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020”. (từ trang 82 đến trang 91)
30-07-2012 Quyết định số 1116/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Phú Yên. (từ trang 92 đến trang 95)
07-08-2012 Quyết định số 1154/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Phú Yên. (từ trang 96 đến trang 101)
08-08-2012 Quyết định số 1156/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch: Rà soát, cập nhật, bổ sung Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Phú Yên đến năm 2020. (từ trang 102 đến trang 129)
31-07-2012 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc quản lý hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 130 đến trang 132)
33,135,272 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner