Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2012

Công báo số 18 xuất bản ngày 25-06-2012: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-06-2012 Chỉ thị số 13/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh. (từ trang 03 đến trang 07)
19-06-2012 Quyết định số 851/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên. (từ trang 08 đến trang 35)
21-06-2012 Quyết định số 874/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Phú Yên đến năm 2020. (từ trang 36 đến trang 54)
22-06-2012 Quyết định số 879/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động hè. (từ trang 55 đến trang 60)
18-06-2012 Quyết định số 846/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch Đồ án: Điều chỉnh Đồ án Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2.000 Khu dân cư Ninh Tịnh I, thành phố Tuy Hòa. (từ trang 61 đến trang 64)
20-06-2012 Quyết định số 870/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án thực hiện thí điểm bố trí trí thức trẻ làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân ở một số xã, phường trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 65 đến trang 72)
33,135,374 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner