Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2012

Công báo số 15 xuất bản ngày 11-06-2012: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-05-2012 Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về trình tự tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 03 đến trang 15)
16-05-2012 Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 16 đến trang 24)
11-05-2012 Chỉ thị số 10/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, tuyên truyền vận động và giám sát trong bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. (từ trang 25 đến trang 30)
24-05-2012 Quyết định số 728/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc duyệt Quy hoạch đô thị Đồ án Điều chỉnh Khu dân cư Ninh Tịnh II (thành phố Tuy Hòa). (từ trang 31 đến trang 40)
16-05-2012 Quyết định số 675/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Nội vụ. (từ trang 41 đến trang 46)
22-05-2012 Quyết định số 711/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận trường tiểu học đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3. (trang 47)
25-05-2012 Quyết định số 735/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh. (từ trang 48 đến trang 50)
31-05-2012 Quyết định số 741/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận trường Trung học cơ sở Tôn Đức Thắng, huyện Đông Hòa đạt chuẩn quốc gia. (trang 51)
06-06-2012 Quyết định số 772/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ I. (trang 52)
06-06-2012 Quyết định số 773/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ I. (trang 53)
33,135,594 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner