Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2012

Công báo số 12 xuất bản ngày 27-03-2012: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-03-2012 Quyết định số 5/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Biểu giá dịch vụ xe ra, vào bến áp dụng trên địa bàn tỉnh. (từ trang 03 đến trang 06)
05-03-2012 Chỉ thị số 04/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 07 đến trang 10)
24-02-2012 Quyết định số 287/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trung tâm Y tế dự phòng các huyện, thị xã, thành phố thành Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc Sở Y tế. (từ trang 11 đến trang 12)
24-02-2012 Quyết định số 288/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm - Thực phẩm thành Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm trực thuộc Sở Y tế. (từ trang 13 đến trang 14)
27-02-2012 Quyết định số 290/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh. (từ trang 15 đến trang 23)
05-03-2012 Quyết định số 319/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Yên. (từ trang 24 đến trang 28)
15-03-2012 Quyết định số 381/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận làng nghề: “Làng nghề Rượu Quán Đế”, địa chỉ thôn Bình Thạnh Nam, xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu. (từ trang 29 đến trang 30)
22-03-2012 Quyết định số 418/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án các công trình trọng điểm tỉnh. (từ trang 31 đến trang 36)
27-03-2012 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ “Quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù”. (từ trang 37 đến trang 40)
14-03-2012 Kế hoạch số 19/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và THCS, tăng cường phân luồng học sinh sau THCS và xóa mù chữ cho người lớn. (từ trang 41 đến trang 48)
23-02-2012 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2012 và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2012-2013. (từ trang 49 đến trang 51)
20-03-2012 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. (từ trang 52 đến trang 54)
33,147,639 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner