Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2012

Công báo số 11 xuất bản ngày 22-02-2012: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-02-2012 Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù hoạt động trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 03 đến trang 04)
10-02-2012 Quyết định số 204/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên. (trang 05)
06-02-2012 Quyết định số 170/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên. (từ trang 06 đến trang 13)
08-02-2012 Quyết định số 185/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. (từ trang 14 đến trang 17)
09-02-2012 Quyết định số 193/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp Hòa Phú, huyện Tây Hòa. (từ trang 18 đến trang 19)
15-02-2012 Quyết định số 226/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên. (từ trang 20 đến trang 22)
20-02-2012 Quyết định số 259/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế, ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 23 đến trang 53)
21-02-2012 Quyết định số 264/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền quản lý Nhà nước đối với các tổ chức hội có phạm vi hoạt động trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Phú Yên. (trang 54)
21-02-2012 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện “Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường toàn tỉnh”, phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và cúm A(H5N1) ở người. (từ trang 55 đến trang 58)
33,147,855 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner