Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2012

Công báo số 09 + 10 xuất bản ngày 03-02-2012: 21 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-01-2012 Quyết định số 81/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Yên. (từ trang 04 đến trang 06)
18-01-2012 Quyết định số 112/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế Phú Yên. (từ trang 07 đến trang 28)
31-01-2012 Quyết định số 153/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Bến xe huyện Tuy Hòa và Bến xe liên tỉnh. (trang 29)
02-02-2012 Quyết định số 163/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020 của tỉnh Phú Yên. (từ trang 30 đến trang 42)
17-01-2012 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động phong trào thi đua năm 2012. (từ trang 43 đến trang 45)
19-01-2012 Chương trình hành động số 01/CTR-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012. (từ trang 46 đến trang 77)
17-01-2012 Quyết định số 94/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên. (từ trang 78 đến trang 79)
17-01-2012 Quyết định số 95/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên. (từ trang 80 đến trang 82)
17-01-2012 Quyết định số 104/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 83 đến trang 90)
17-01-2012 Quyết định số 105/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 91 đến trang 92)
18-01-2012 Quyết định số 115/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia. (trang 93)
19-01-2012 Quyết định số 120/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên. (từ trang 94 đến trang 95)
19-01-2012 Quyết định số 122/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 96 đến trang 97)
19-01-2012 Quyết định số 123/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên. (từ trang 98 đến trang 99)
19-01-2012 Quyết định số 124/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên. (từ trang 100 đến trang 103)
19-01-2012 Quyết định số 125/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 104 đến trang 108)
19-01-2012 Quyết định số 128/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Phú Yên đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025. (từ trang 109 đến trang 125)
20-01-2012 Quyết định số 136/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng xếp loại đường bộ các tuyến tỉnh lộ và huyện lộ tỉnh Phú Yên để tính cước vận tải đường bộ bằng ô tô năm 2012. (từ trang 126 đến trang 132)
02-02-2012 Quyết định số 161/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 133 đến trang 138)
02-02-2012 Quyết định số 162/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 139 đến trang 141)
20-01-2012 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thi hành Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. (từ trang 142 đến trang 144)
33,135,427 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner