Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2012

Công báo số 03 xuất bản ngày 06-01-2012: 22 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-12-2011 Nghị quyết số 32/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2012. (từ trang 04 đến trang 10)
16-12-2011 Nghị quyết số 38/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ thêm phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, buôn, khu phố và một số đối tượng khác ở cơ sở trong năm 2012. (từ trang 11 đến trang 13)
16-12-2011 Nghị quyết số 39/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ quản lý, sử dụng lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi, phí thẩm định cấp phép vật liệu nổ công nghiệp; mức thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí trông giữ xe đạp, xe máy, mô tô, ô tô, phí vệ sinh, phí chợ trên địa bàn tỉnh. (từ trang 14 đến trang 22)
16-12-2011 Nghị quyết số 40/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức thu học phí tại các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp công lập do địa phương quản lý từ năm học 2011-2012 đến năm học 2014-2015. (từ trang 23 đến trang 26)
23-12-2011 Quyết định số 2185/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xác định giá để tính lệ phí trước bạ đối với tài sản đã qua sử dụng trên địa bàn tỉnh. (từ trang 27 đến trang 30)
16-12-2011 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2012. (từ trang 31 đến trang 41)
16-12-2011 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Phú Yên năm 2010. (từ trang 42 đến trang 47)
16-12-2011 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua tổng biên chế hành chính; phê chuẩn tổng biên chế các loại sự nghiệp tỉnh Phú Yên năm 2012. (từ trang 48 đến trang 49)
16-12-2011 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển du lịch tỉnh Phú Yên giai đoạn 201-2015 và định hướng đến năm 2020. (từ trang 50 đến trang 52)
16-12-2011 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Yên. (từ trang 53 đến trang 54)
16-12-2011 Nghị quyết số 41/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình hoạt động giám sát và chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2012. (từ trang 55 đến trang 58)
28-12-2011 Quyết định số 2225/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận huyện Tây Hòa đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1 năm 2011. (trang 59)
28-12-2011 Quyết định số 2226/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận thành phố Tuy Hòa đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1 năm 2011. (trang 60)
28-12-2011 Quyết định số 2227/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận huyện Phú Hòa đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1 năm 2011. (trang 61)
28-12-2011 Quyết định số 2228/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận huyện Tuy An đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1 năm 2011. (trang 62)
28-12-2011 Quyết định số 2229/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận thị xã Sông Cầu đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1 năm 2011. (trang 63)
28-12-2011 Quyết định số 2230/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận huyện Đồng Xuân đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1 năm 2011. (trang 64)
28-12-2011 Quyết định số 2231/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận huyện Sơn Hòa đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1 năm 2011. (trang 65)
28-12-2011 Quyết định số 2232/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận huyện Đông Hòa đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1 năm 2011. (trang 66)
28-12-2011 Quyết định số 2233/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận trường tiểu học đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3. (trang 67)
30-12-2011 Quyết định số 2274/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc hủy bỏ Quyết định số 1880/QĐ-UBND ngày 11/11/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù hoạt động trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 68 đến trang 69)
30-12-2011 Chỉ thị số 29/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật; Kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trước, trong và sau tết Nhâm Thìn. (từ trang 70 đến trang 72)
33,147,746 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner