Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2011

Công báo số 21 xuất bản ngày 12-10-2011: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-09-2011 Quyết định số 1531/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị. (từ trang 03 đến trang 30)
30-09-2011 Quyết định số 1572/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thu, nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thu về đất, hoạt động khoáng sản, xây dựng cơ bản và công tác quyết toán, ghi thu, ghi chi học phí, viện phí trên địa bàn tỉnh. (từ trang 31 đến trang 41)
07-10-2011 Quyết định số 1619/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tuy An trực thuộc UBND huyện Tuy An. (từ trang 42 đến trang 43)
07-10-2011 Quyết định số 1620/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Sơn Hòa trực thuộc UBND huyện Sơn Hòa. (từ trang 44 đến trang 45)
07-10-2011 Quyết định số 1621/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đồng Xuân trực thuộc UBND huyện Đồng Xuân. (từ trang 46 đến trang 47)
07-10-2011 Quyết định số 1622/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đông Hòa trực thuộc UBND huyện Đông Hòa. (từ trang 48 đến trang 49)
07-10-2011 Quyết định số 1623/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Sông Hinh trực thuộc UBND huyện Sông Hinh. (từ trang 50 đến trang 51)
07-10-2011 Quyết định số 1624/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tây Hòa trực thuộc UBND huyện Tây Hòa. (từ trang 52 đến trang 53)
07-10-2011 Quyết định số 1625/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Tuy Hòa trực thuộc UBND thành phố Tuy Hòa. (từ trang 54 đến trang 55)
07-10-2011 Quyết định số 1626/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Sông Cầu trực thuộc UBND thị xã Sông Cầu. (từ trang 56 đến trang 57)
07-10-2011 Quyết định số 1627/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Hòa trực thuộc UBND huyện Phú Hòa. (từ trang 58 đến trang 59)
11-10-2011 Quyết định số 1644/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. (trang 60)
33,493,453 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner