Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2011

Công báo số 15 xuất bản ngày 26-08-2011: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-08-2011 Quyết định số 1272/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 03 đến trang 11)
16-08-2011 Quyết định số 1273/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 12 đến trang 18)
05-08-2011 Chỉ thị số 17/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh. (từ trang 19 đến trang 21)
10-08-2011 Quyết định số 1241/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh định mức kỹ thuật, suất đầu tư các công trình lâm sinh Dự án phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây nguyên (Dự án FLITCH). (từ trang 22 đến trang 38)
11-08-2011 Quyết định số 1245/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hội Chữ thập đỏ phường Xuân Phú, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. (trang 39)
11-08-2011 Quyết định số 1246/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hội Chữ thập đỏ phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. (trang 40)
11-08-2011 Quyết định số 1247/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hội Chữ thập đỏ phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. (trang 41)
11-08-2011 Quyết định số 1248/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hội Chữ thập đỏ phường Xuân Thành, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. (trang 42)
15-08-2011 Quyết định số 1267/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại các doanh nghiệp nhà nước, xếp loại Ban giám đốc các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND tỉnh trong năm 2010. (từ trang 43 đến trang 45)
26-08-2011 Quyết định số 1330/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản tại Văn phòng UBND tỉnh. (từ trang 46 đến trang 57)
11-08-2011 Chỉ thị số 18/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng đặc dụng Krông Trai. (từ trang 58 đến trang 59)
20-08-2011 Chỉ thị số 19/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tay chân miệng trên địa bàn tỉnh. (từ trang 60 đến trang 62)
12-08-2011 Thông báo số 545/TB-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc đính chính một số nội dung trong Quyết định số 1153/2011/QĐ-UBND ngày 25/7/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Đơn giá nhà và công trình xây dựng gắn liền trên đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (trang 63)
33,002,492 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner