Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2011

Công báo số 13 xuất bản ngày 28-07-2011: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-07-2011 Quyết định số 1144/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý hệ thống thông tin liên lạc phục vụ hoạt động khai thác hải sản, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai cho người và tàu cá trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 03 đến trang 11)
25-07-2011 Quyết định số 1153/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đơn giá nhà và công trình xây dựng gắn liền trên đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 12 đến trang 25)
26-07-2011 Quyết định số 1156/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển cơ sở vật chất và bộ phận giáo viên THCS của Trường phổ thông cấp 2-3 Phan Chu Trinh về UBND thị xã Sông Cầu và đổi tên Trường phổ thông cấp 2-3 Phan Chu Trinh thành Trường trung học phổ thông Phan Chu Trinh thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. (từ trang 26 đến trang 27)
27-07-2011 Chương trình hành động số 02/CTR-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh Phú Yên. (từ trang 28 đến trang 34)
22-07-2011 Kế hoạch số 53/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Chương trình hành động số 04-CTr/TU ngày 24/6/2011 của Tỉnh uỷ về xây dựng hệ thống chính trị xã, phường, thị trấn vững mạnh, làm cơ sở để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội địa phương đến năm 2015. (từ trang 35 đến trang 40)
25-07-2011 Quyết định số 1145/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. (từ trang 41 đến trang 42)
25-07-2011 Quyết định số 1151/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc duyệt bổ sung điểm Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Phú Yên đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng và nguyên liệu sản xuất xi măng). (từ trang 43 đến trang 45)
25-07-2011 Quyết định số 1154/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình hành động phòng, chống mại dâm tỉnh Phú Yên (giai đoạn 2011-2015). (từ trang 46 đến trang 58)
25-07-2011 Công văn số 1793/UBND-TH của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc đính chính Kế hoạch số 50/KH-UBND của UBND tỉnh về cải cách hành chính nhà nước 2011-2015. (trang 59)
32,998,009 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner