Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2011

Công báo số 12 xuất bản ngày 22-07-2011: 5 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-07-2011 Quyết định số 1096/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng biển-ven biển tỉnh Phú Yên. (từ trang 02 đến trang 26)
19-07-2011 Kế hoạch số 50/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2015. (từ trang 27 đến trang 41)
21-07-2011 Kế hoạch số 51/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 06-CTr/TU ngày 24 tháng 6 năm 2011 của Tỉnh ủy về đầu tư xây dựng một số kết cấu hạ tầng quan trọng và Khu kinh tế Nam Phú Yên, tạo động lực thúc đẩy công nghiệp và dịch vụ phát triển bền vững, giai đoạn 2011-2015. (từ trang 42 đến trang 59)
22-07-2011 Kế hoạch số 52/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về phát triển nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2015. (từ trang 60 đến trang 70)
20-07-2011 Quyết định số 1125/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. (trang 71)
33,018,540 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner