Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2011

Công báo số 11 xuất bản ngày 13-07-2011: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-07-2011 Quyết định số 1062/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung, sửa đổi một số điều của Quy chế thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 197/2011/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2011 của UBND tỉnh Phú Yên. (từ trang 03 đến trang 04)
11-07-2011 Quyết định số 1089/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Phú Yên. (từ trang 05 đến trang 10)
29-06-2011 Quyết định số 1033/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đồng Xuân đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. (từ trang 11 đến trang 32)
01-07-2011 Quyết định số 1040/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2020. (từ trang 33 đến trang 45)
05-07-2011 Quyết định số 1064/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện thủ tục cấp giấy phép kinh doanh Karaoke trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 46 đến trang 47)
11-07-2011 Quyết định số 1092/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. (trang 48)
07-07-2011 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012. (từ trang 49 đến trang 62)
33,493,302 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner