Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2011

Công báo số 07 xuất bản ngày 19-05-2011: 28 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-05-2011 Quyết định số 751/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định nội dung chi, mức chi hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh. (từ trang 03 đến trang 08)
29-04-2011 Quyết định số 708/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định trình tự thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2010-2020. (từ trang 09 đến trang 14)
29-04-2011 Quyết định số 719/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt mức hỗ trợ từ nguồn vốn ngân sách Trung ương đầu tư phát triển rừng và bảo vệ rừng tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2015. (từ trang 15 đến trang 16)
13-05-2011 Quyết định số 762/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và dịch vụ công ích đô thị. (từ trang 17 đến trang 18)
19-04-2011 Quyết định số 677/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án Chiến lược phát triển xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ trên địa bàn tỉnh Phú Yên đến năm 2020. (từ trang 19 đến trang 29)
06-05-2011 Quyết định số 734/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi tỉnh Phú Yên. (từ trang 30 đến trang 31)
11-05-2011 Quyết định số 749/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi cho công tác bắt giữ, quản lý và xử lý tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính. (từ trang 32 đến trang 33)
17-05-2011 Quyết định số 777/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi và bổ sung mức chi phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. (từ trang 34 đến trang 35)
18-05-2011 Quyết định số 781/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh. (trang 36)
18-05-2011 Quyết định số 782/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh. (trang 37)
18-05-2011 Quyết định số 783/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh. (trang 38)
18-05-2011 Quyết định số 784/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh. (trang 39)
18-05-2011 Quyết định số 785/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh. (trang 40)
18-05-2011 Quyết định số 786/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh. (trang 41)
18-05-2011 Quyết định số 787/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh. (trang 42)
18-05-2011 Quyết định số 789/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh. (trang 43)
18-05-2011 Quyết định số 790/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh. (trang 44)
18-05-2011 Quyết định số 791/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh. (trang 45)
18-05-2011 Quyết định số 792/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh. (trang 46)
18-05-2011 Quyết định số 793/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh. (trang 47)
18-05-2011 Quyết định số 794/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh. (trang 48)
18-05-2011 Quyết định số 795/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh. (trang 49)
18-05-2011 Quyết định số 796/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh. (trang 50)
18-05-2011 Quyết định số 797/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh. (trang 51)
18-05-2011 Quyết định số 798/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh. (trang 52)
18-05-2011 Quyết định số 799/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh. (trang 53)
27-04-2011 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011. (từ trang 54 đến trang 55)
13-05-2011 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2011 trên địa bàn tỉnh. (từ trang 56 đến trang 59)
33,493,328 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner