Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2011

Công báo số 06 xuất bản ngày 19-04-2011: 21 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-03-2011 Quyết định số 463/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên. (từ trang 03 đến trang 11)
09-04-2011 Quyết định số 611/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh và bổ sung Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2011 tại một số khu vực thuộc các huyện Đông Hòa, Đồng Xuân và thành phố Tuy Hòa. (từ trang 12 đến trang 15)
11-03-2011 Quyết định số 423/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi nhánh trợ giúp pháp lý thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Phú Yên. (từ trang 16 đến trang 17)
14-03-2011 Quyết định số 430/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hội Y tế thôn bản tỉnh Phú Yên. (trang 18)
16-03-2011 Quyết định số 474/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận huyện Phú Hòa đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1 năm 2010. (trang 19)
16-03-2011 Quyết định số 475/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận huyện Tuy An đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1 năm 2010. (trang 20)
16-03-2011 Quyết định số 476/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận huyện Tây Hòa đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1 năm 2010. (trang 21)
16-03-2011 Quyết định số 477/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận huyện Đồng Xuân đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1 năm 2010. (trang 22)
16-03-2011 Quyết định số 478/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận huyện Đông Hòa đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1 năm 2010. (trang 23)
16-03-2011 Quyết định số 479/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận thị xã Sông Cầu đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1 năm 2010. (trang 24)
16-03-2011 Quyết định số 480/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận thành phố Tuy Hòa đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1 năm 2010. (trang 25)
16-03-2011 Quyết định số 481/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận huyện Sơn Hòa đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1 năm 2010. (trang 26)
25-03-2011 Quyết định số 551/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 27 đến trang 31)
31-03-2011 Quyết định số 573/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. (trang 32)
13-04-2011 Quyết định số 628/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Phụ lục 1: Bảng tổng hợp các dự án thủy điện nhỏ nằm trong quy hoạch tại Quyết định số 551/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2011 của Chủ tịch UBND tỉnh. (từ trang 33 đến trang 34)
15-04-2011 Quyết định số 660/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện kế hoạch hành động ứng phó với biển đổi khí hậu tỉnh Phú Yên. (từ trang 35 đến trang 38)
18-04-2011 Quyết định số 664/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Biển và Hải đảo thuộc Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên. (từ trang 39 đến trang 41)
21-03-2011 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. (từ trang 42 đến trang 43)
29-03-2011 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. (từ trang 44 đến trang 46)
09-04-2011 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 47 đến trang 49)
15-04-2011 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Luật Lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh. (từ trang 50 đến trang 52)
33,165,546 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner