Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2011

Công báo số 04 xuất bản ngày 21-02-2011: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-01-2011 Quyết định số 197/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh. (từ trang 03 đến trang 17)
29-01-2011 Quyết định số 202/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành biểu giá dịch vụ xe khách ra vào bến áp dụng trên địa bàn tỉnh. (từ trang 18 đến trang 21)
14-01-2011 Quyết định số 68/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức quà tặng cho các đối tượng chính sách nhân ngày Tết Nguyên đán và kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7 trong năm 2011. (từ trang 22 đến trang 23)
25-01-2011 Quyết định số 119/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. (từ trang 24 đến trang 25)
25-01-2011 Quyết định số 128/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Bệnh viện Mắt thuộc Sở Y tế tỉnh Phú Yên. (từ trang 26 đến trang 27)
25-01-2011 Quyết định số 129/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Bệnh viện Sản - Nhi thuộc Sở Y tế tỉnh Phú Yên. (từ trang 28 đến trang 29)
15-02-2011 Quyết định số 227/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2011-2016. (từ trang 30 đến trang 33)
25-01-2011 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2011 và kế hoạch 5 năm (2011-2015) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XV. (từ trang 34 đến trang 35)
16-02-2011 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. (từ trang 36 đến trang 38)
26-01-2011 Quyết định số 140/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung biểu giá thu một phần viện phí. (từ trang 39 đến trang 44)
17-02-2011 Quyết định số 251/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể sử dụng tài nguyên nước tỉnh Phú Yên đến năm 2015 và dự báo đến năm 2020. (từ trang 45 đến trang 66)
33,276,929 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner