Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2011

Công báo số 03 xuất bản ngày 26-01-2011: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-12-2010 Nghị quyết số 167/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2011. (từ trang 02 đến trang 08)
24-12-2010 Nghị quyết số 168/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2011. (từ trang 09 đến trang 23)
24-12-2010 Nghị quyết số 169/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Phú Yên năm 2009. (từ trang 24 đến trang 28)
24-12-2010 Nghị quyết số 170/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015. (từ trang 29 đến trang 36)
24-12-2010 Nghị quyết số 171/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Phú Yên đến năm 2025. (từ trang 37 đến trang 60)
24-12-2010 Nghị quyết số 172/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tổng biên chế hành chính, biên chế các loại sự nghiệp năm 2011. (từ trang 61 đến trang 62)
24-12-2010 Nghị quyết số 173/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách giải quyết nghỉ chờ nghỉ hưu, nghỉ hưởng chế độ một lần đối với cán bộ, công chức cấp xã. (từ trang 63 đến trang 67)
24-12-2010 Nghị quyết số 174/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về thành lập Bệnh viện Mắt và Bệnh viện Sản -Nhi thuộc Sở Y tế tỉnh Phú Yên. (từ trang 68 đến trang 71)
24-12-2010 Nghị quyết số 175/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình hoạt động giám sát và chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011. (từ trang 72 đến trang 74)
33,466,383 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner