Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2011

Công báo số 02 xuất bản ngày 17-01-2011: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-01-2011 Quyết định số 30/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung, sửa đổi một số điều, khoản trong Điều lệ Giải thưởng VHNT Phú Yên. (từ trang 03 đến trang 04)
06-01-2011 Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi một số điều của Quy định tạm thời về hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 05 đến trang 06)
29-11-2010 Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Cầu về phương án phân bổ dự toán thu - chi ngân sách năm 2011. (từ trang 07 đến trang 09)
29-12-2010 Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Cầu về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2011. (từ trang 10 đến trang 18)
29-12-2010 Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Cầu về điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách năm 2010. (từ trang 19 đến trang 20)
29-12-2010 Nghị quyết số 10/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Cầu về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2011. (từ trang 21 đến trang 22)
05-01-2011 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông tư số 33/2010/TT-BCA ngày 05/10/2010 quy định cụ thể điều kiện về an ninh trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và Thông tư số 52/2010/TT-BCA ngày 30/11/2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú, của Bộ trưởng Bộ Công an. (từ trang 23 đến trang 25)
31-12-2010 Quyết định số 2220/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức trợ cấp, trợ giúp cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh. (từ trang 26 đến trang 28)
06-01-2011 Quyết định số 31/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng xét duyệt hồ sơ xếp hạng di tích cấp tỉnh và quốc gia. (từ trang 29 đến trang 33)
10-01-2011 Quyết định số 51/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đơn giá nhà và công trình xây dựng gắn liền trên đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 34 đến trang 47)
10-01-2011 Quyết định số 52/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Phú Yên đến năm 2025. (từ trang 48 đến trang 70)
33,158,351 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner