Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2011

Công báo số 25 xuất bản ngày 21-11-2011: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-11-2011 Quyết định số 1865/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất ở đối với diện tích vượt hạn mức khi giao cho hộ gia đình, cá nhân. (từ trang 04 đến trang 05)
14-11-2011 Quyết định số 1886/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân làm nhiệm vụ tham mưu trong chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính. (từ trang 06 đến trang 19)
08-11-2011 Quyết định số 1866/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2015. (từ trang 20 đến trang 22)
08-11-2011 Chỉ thị số 24/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách chấn chỉnh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh. (từ trang 23 đến trang 27)
08-11-2011 Quyết định số 1860/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại và tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2015. (từ trang 28 đến trang 41)
08-11-2011 Quyết định số 1861/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về mức hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. (từ trang 42 đến trang 45)
11-11-2011 Quyết định số 1880/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù hoạt động trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 46 đến trang 47)
15-11-2011 Quyết định số 1897/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành Văn hóa, Thể thao, Du lịch và phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh. (từ trang 48 đến trang 55)
17-11-2011 Quyết định số 1905/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên. (từ trang 56 đến trang 241)
17-11-2011 Quyết định số 1906/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên. (từ trang 242 đến trang 249)
17-11-2011 Quyết định số 1907/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ, hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên. (từ trang 250 đến trang 251)
17-11-2011 Quyết định số 1908/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên. (từ trang 252 đến trang 274)
17-11-2011 Quyết định số 1909/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Phú Yên. (từ trang 275 đến trang 276)
17-11-2011 Quyết định số 1910/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Phú Yên. (từ trang 277 đến trang 284)
18-11-2011 Quyết định số 1914/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên. (từ trang 285 đến trang 320)
33,158,289 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner