Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2011

Công báo số 23 xuất bản ngày 31-10-2011: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-10-2011 Quyết định số 1791A/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 03 đến trang 06)
19-10-2011 Kế hoạch số 76/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020. (từ trang 07 đến trang 17)
21-10-2011 Kế hoạch số 77/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2020. (từ trang 18 đến trang 24)
24-10-2011 Kế hoạch số 78/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2015. (từ trang 25 đến trang 43)
27-10-2011 Kế hoạch số 79/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2015. (từ trang 44 đến trang 57)
21-10-2011 Quyết định số 1758/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Hội Tù chính trị yêu nước tỉnh là hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi tỉnh Phú Yên. (trang 58)
21-10-2011 Quyết định số 1760/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Phú Yên. (trang 59)
21-10-2011 Quyết định số 1761/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên. (trang 60)
28-10-2011 Quyết định số 1790/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. (từ trang 61 đến trang 64)
33,005,643 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner