Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2010

Công báo số 77 xuất bản ngày 30-07-2010: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-07-2010 Nghị quyết số 147/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2010. (từ trang 03 đến trang 08)
16-07-2010 Nghị quyết số 148/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh. (từ trang 09 đến trang 11)
16-07-2010 Nghị quyết số 149/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh. (từ trang 12 đến trang 14)
16-07-2010 Nghị quyết số 150/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập từ năm học 2010-2011 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 15 đến trang 16)
16-07-2010 Nghị quyết số 151/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục - đào tạo năm học 2010-2011 cho các trường, lớp bán công, dân lập chuyển sang công lập và bổ sung biên chế sự nghiệp khác. (từ trang 17 đến trang 18)
16-07-2010 Nghị quyết số 152/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về số lượng, chức danh cán bộ, công chức cấp xã; chức danh, mức phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, buôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 19 đến trang 25)
16-07-2010 Nghị quyết số 153/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách thu hút trí thức trẻ về công tác ở cấp xã. (từ trang 26 đến trang 28)
16-07-2010 Nghị quyết số 154/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung tiêu chí xác định các dự án lớn, dự án quan trọng trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 29 đến trang 30)
16-07-2010 Nghị quyết số 155/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020. (từ trang 31 đến trang 37)
16-07-2010 Nghị quyết số 156/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển công nghệ thông tin giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 tỉnh Phú Yên. (từ trang 38 đến trang 41)
27-07-2010 Quyết định số 1007/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước và mức trần thu phí dịch vụ nội đồng trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 42 đến trang 47)
22-07-2010 Quyết định số 982/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất. (từ trang 48 đến trang 49)
15-07-2010 Quyết định số 942/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc sắp xếp trung tâm dạy nghề các huyện, thị xã. (từ trang 50 đến trang 51)
15-07-2010 Quyết định số 957/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 tại tỉnh Phú Yên. (từ trang 52 đến trang 53)
23-07-2010 Quyết định số 988/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền cho Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên một số chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên. (từ trang 54 đến trang 55)
20-07-2010 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011. (từ trang 56 đến trang 67)
33,146,850 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner