Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2010

Công báo số 75 xuất bản ngày 24-06-2010: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-04-2010 Quyết định số 520/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định một số nội dung thực hiện Dự án khuyến Nông - Lâm - Ngư và mức hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006-2010 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 03 đến trang 12)
05-05-2010 Quyết định số 569/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Phú Yên đến năm 2012. (từ trang 13 đến trang 23)
23-06-2010 Quyết định số 811/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh phân loại một số đường phố trên địa bàn thành phố Tuy Hòa tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 463/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân loại đường phố trong các đô thị trên địa bàn tỉnh để làm căn cứ tính thuế đất. (từ trang 24 đến trang 25)
23-06-2010 Quyết định số 814/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh và bổ sung phân loại một số đường phố trên địa bàn thị xã Sông Cầu tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 1158/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân loại đường phố địa bàn thị trấn Sông Cầu để làm căn cứ tính thuế nhà, đất. (từ trang 26 đến trang 28)
22-04-2010 Quyết định số 526/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung điểm quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Phú Yên đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. (từ trang 29 đến trang 33)
06-05-2010 Quyết định số 593/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc hủy bỏ Quyết định số 627/2009/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ theo Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp và thủ tục chứng nhận đầu tư tại tỉnh Phú Yên. (từ trang 34 đến trang 35)
13-05-2010 Quyết định số 622/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển giao các trường phổ thông dân tộc nội trú huyện về Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý. (từ trang 36 đến trang 37)
11-06-2010 Quyết định số 757/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh. (từ trang 38 đến trang 43)
23-06-2010 Quyết định số 812/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch”. (từ trang 44 đến trang 45)
23-06-2010 Quyết định số 813/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trung tâm Sách, Văn hóa phẩm và Chiếu bóng thành Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. (từ trang 46 đến trang 47)
28-04-2010 Chỉ thị số 37/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác sử dụng tiết kiệm điện trong năm 2010. (từ trang 48 đến trang 50)
10-05-2010 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phòng trừ chuột, rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá và lùn sọc đen hại lúa vụ sản xuất Hè Thu năm 2010. (từ trang 51 đến trang 53)
18-05-2010 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục. (từ trang 54 đến trang 55)
27-05-2010 Công văn số 1083/ĐC-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quyết định số 526/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung điểm quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Phú Yên đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. (trang 56)
32,997,913 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner