Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2010

Công báo số 74 xuất bản ngày 15-03-2010: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-03-2010 Quyết định số 471/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 03 đến trang 11)
22-03-2010 Quyết định số 409/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định tổ chức, hoạt động và phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 12 đến trang 18)
31-03-2010 Quyết định số 447/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định cơ chế chính sách và mức hỗ trợ để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. (từ trang 19 đến trang 29)
14-04-2010 Quyết định số 495/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 30 đến trang 35)
15-04-2010 Quyết định số 504/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh một số nội dung của Quyết định số 1902/2009/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh “Về việc quy định một số cơ chế, giải pháp điều hành và kế hoạch triển khai đối với các dự án cấp bách, quan trọng trên địa bàn tỉnh Phú Yên”. (từ trang 36 đến trang 37)
06-04-2010 Quyết định số 462/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. (từ trang 38 đến trang 40)
18-03-2010 Quyết định số 367/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải thể Ban quản lý dự án Cảng cá Tiên Châu - tỉnh Phú Yên. (trang 41)
02-04-2010 Quyết định số 449/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo tỉnh Phú Yên về phòng, chống tham nhũng. (từ trang 42 đến trang 45)
09-04-2010 Quyết định số 482/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế sử dụng Hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Phú Yên. (từ trang 46 đến trang 51)
16-03-2010 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2010 và tuyển sinh năm học 2010-2011. (từ trang 52 đến trang 54)
08-04-2010 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác thu hồi nợ tồn đọng trong các hợp tác xã. (từ trang 55 đến trang 58)
01-04-2010 Công văn số 648/ĐC-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định số 471/2010/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên. (trang 59)
33,277,101 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner