Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2010

Công báo số 69 xuất bản ngày 08-01-2010: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-12-2009 Nghị quyết số 135/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2010. (từ trang 03 đến trang 09)
18-12-2009 Nghị quyết số 136/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2010. (từ trang 10 đến trang 29)
18-12-2009 Nghị quyết số 137/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2008. (từ trang 30 đến trang 35)
18-12-2009 Nghị quyết số 138/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của nhà nước trên địa bàn tỉnh. (từ trang 36 đến trang 38)
18-12-2009 Nghị quyết số 139/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 39 đến trang 41)
18-12-2009 Nghị quyết số 140/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chuyển các trường THPT bán công và các trường mầm non bán công, dân lập thành trường công lập. (từ trang 42 đến trang 46)
18-12-2009 Nghị quyết số 141/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tổng chỉ tiêu biên chế hành chính, biên chế các loại sự nghiệp và công chức dự bị năm 2010. (từ trang 47 đến trang 48)
18-12-2009 Nghị quyết số 142/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình hoạt động giám sát và Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2010. (từ trang 49 đến trang 51)
05-01-2010 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Canh Dần năm 2010. (từ trang 52 đến trang 56)
33,007,032 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner