Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2010

Công báo số 68 xuất bản ngày 04-01-2010: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-12-2009 Quyết định số 2377/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp quản lý tàu cá, lồng, bè nuôi trồng thủy sản và các cấu trúc nổi khác phục vụ cho hoạt động thủy sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 03 đến trang 05)
30-12-2009 Quyết định số 2438/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi tổ chức các kỳ thi phổ thông cấp tỉnh và cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 06 đến trang 12)
24-12-2009 Chỉ thị số 38/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Canh Dần và các sự kiện chính trị diễn ra trong năm 2010. (từ trang 13 đến trang 15)
25-12-2009 Quyết định số 2377/2009/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp quản lý tàu cá, lồng, bè nuôi trồng thủy sản và các cấu trúc nổi khác phục vụ cho hoạt động thủy sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 16 đến trang 18)
28-12-2009 Kế hoạch số 59/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp từ năm 2009 đến năm 2012 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 19 đến trang 40)
21-12-2009 Quyết định số 2313/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước Khung về kiểm soát thuốc lá trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 41 đến trang 50)
23-12-2009 Quyết định số 2323/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bỡi HIV/AIDS đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 tỉnh Phú Yên. (từ trang 51 đến trang 59)
30-12-2009 Quyết định số 2431/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về y tế năm 2009. (trang 60)
30-12-2009 Quyết định số 2432/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về y tế năm 2009. (trang 61)
30-12-2009 Quyết định số 2433/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về y tế năm 2009. (trang 62)
30-12-2009 Quyết định số 2434/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về y tế năm 2009. (trang 63)
30-12-2009 Quyết định số 2435/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về y tế năm 2009. (trang 64)
33,018,623 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner