Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2009

Công báo số 67 xuất bản ngày 21-12-2009: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-12-2009 Chỉ thị số 37/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức pháp chế ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. (từ trang 03 đến trang 06)
04-12-2009 Chỉ thị số 36/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, tăng cường an ninh trật tự và bảo vệ môi trường trong lĩnh vực du lịch. (từ trang 07 đến trang 10)
06-11-2009 Quyết định số 2102/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi và bổ sung Quyết định số 1991/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2007 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quy định mức trợ cấp, trợ giúp cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh. (từ trang 11 đến trang 12)
14-12-2009 Quyết định số 2294/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Thanh tra Sở Tư pháp. (trang 13)
18-12-2009 Quyết định số 2309/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành “Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Phú Yên”. (từ trang 14 đến trang 19)
08-11-2009 Chỉ thị số 32/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc khẩn trương khắc phục hậu quả do cơn bão số 11 và lũ lụt gây ra. (từ trang 20 đến trang 23)
24-11-2009 Chỉ thị số 33/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2009. (từ trang 24 đến trang 25)
26-11-2009 Chỉ thị số 35/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, đói, rét cho gia súc, gia cầm trong mùa Đông Xuân 2009-2010. (từ trang 26 đến trang 27)
32,925,198 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner