Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2009

Công báo số 58 xuất bản ngày 06-07-2009: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-06-2009 Nghị quyết số 124/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về thành lập thị xã Sông Cầu và thành lập phường thuộc thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. (từ trang 03 đến trang 05)
15-06-2009 Nghị quyết số 125/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm Tòa án nhân dân các huyện thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện. (từ trang 06 đến trang 10)
15-06-2009 Nghị quyết số 126/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2004-2011. (trang 11)
15-06-2009 Nghị quyết số 127/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2004-2011. (trang 12)
12-06-2009 Chỉ thị số 17/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Luật Thi hành án dân sự. (từ trang 13 đến trang 16)
27-05-2009 Quyết định số 935/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Pháp y tỉnh Phú Yên. (từ trang 17 đến trang 18)
27-05-2009 Quyết định số 936/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Pháp y tỉnh Phú Yên. (từ trang 19 đến trang 26)
04-06-2009 Quyết định số 979/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc duyệt điều chỉnh mạng lưới cao độ thiết kế quy hoạch chi tiết xây dựng; tỷ lệ 1/2.000 Đồ án khu trung tâm thị trấn Phú Thứ. (từ trang 27 đến trang 30)
22-06-2009 Quyết định số 1158/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân loại đường phố địa bàn thị trấn Sông Cầu để làm căn cứ tính thuế nhà, đất. (từ trang 31 đến trang 34)
08-05-2009 Quyết định số 815/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban quản lý các dự án cấp bách tỉnh Phú Yên. (từ trang 35 đến trang 36)
01-07-2009 Quyết định số 1209/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Thanh tra thuộc Ban Dân tộc tỉnh. (trang 37)
02-07-2009 Quyết định số 1228/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức chi thù lao cho cộng tác viên dân số - kế hoạch hóa gia đình ở cấp xã, thôn, buôn trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (trang 38)
05-06-2009 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi. (từ trang 39 đến trang 42)
01-07-2009 Chỉ thị số 19/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2009 trên địa bàn tỉnh. (từ trang 43 đến trang 46)
32,927,375 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner