Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2009

Công báo số 57 xuất bản ngày 01-06-2009: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-04-2009 Quyết định số 687/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định về diện tích đất tối thiểu sau khi tách thửa đối với loại đất ở, đất vườn trong cùng thửa đất có nhà ở trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 03 đến trang 06)
05-05-2009 Quyết định số 737/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận đô thị Hòa Vinh, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên là đô thị loại V. (trang 07)
21-05-2009 Quyết định số 894/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi tặng quà mừng thọ các cụ cao niên trên địa bàn tỉnh. (từ trang 08 đến trang 09)
22-05-2009 Quyết định số 911/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân giao nhiệm vụ thẩm định các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin - điện tử, truyền thông trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (trang 10)
27-05-2009 Quyết định số 928/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên. (từ trang 11 đến trang 24)
27-05-2000 Chỉ thị số 15/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng lực lượng làm công tác an ninh, trật tự ở địa bàn tỉnh. (từ trang 25 đến trang 27)
22-04-2009 Quyết định số 655/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006-2010 của thành phố Tuy Hòa. (từ trang 28 đến trang 37)
07-05-2009 Quyết định số 786/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006-2010 của huyện Phú Hòa. (từ trang 38 đến trang 54)
12-05-2009 Quyết định số 860/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp thoát nước Phú Yên sản xuất. (từ trang 55 đến trang 56)
12-05-2009 Quyết định số 861/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt các hộ dân cư trên địa bàn tỉnh do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp thoát nước Phú Yên sản xuất. (từ trang 57 đến trang 58)
14-05-2009 Quyết định số 873/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện thành Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện thuộc Ủy ban nhân dân 07 huyện thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân. (từ trang 59 đến trang 60)
18-05-2009 Quyết định số 879/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định về thời gian mở, đóng cửa hàng ngày đối với các đại lý Internet. (từ trang 61 đến trang 62)
05-05-2009 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận chính quyền trong tình hình mới. (từ trang 63 đến trang 65)
08-05-2009 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, rà soát việc huy động đóng góp của nhân dân. (từ trang 66 đến trang 67)
33,742,416 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner