Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2009

Công báo số 56 xuất bản ngày 29-04-2009: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-04-2009 Quyết định số 606/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành danh mục số 01 các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh Phú Yên. (từ trang 03 đến trang 04)
17-04-2009 Quyết định số 626/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở thực hiện theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 05 đến trang 16)
22-04-2009 Quyết định số 651/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy số 30-CTr/TU ngày 20 tháng 10 năm 2008 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. (từ trang 17 đến trang 28)
22-04-2009 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh sử dụng phần mềm mã nguồn mở trong hoạt động của cơ quan, tổ chức nhà nước. (từ trang 29 đến trang 31)
17-04-2009 Quyết định số 624/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận các huyện, thành phố đạt tiêu chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2007. (trang 32)
17-04-2009 Quyết định số 627/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ theo quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp và thủ tục chứng nhận đầu tư tại tỉnh Phú Yên. (từ trang 33 đến trang 62)
21-04-2009 Quyết định số 646/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ I. (trang 63)
20-04-2009 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. (từ trang 64 đến trang 66)
33,684,730 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner