Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2009

Công báo số 55 xuất bản ngày 16-04-2009: 23 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-03-2009 Quyết định số 510/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về thủ tục và công tác quản lý xuất cảnh, nhập cảnh trên địa bàn tỉnh. (từ trang 04 đến trang 11)
31-03-2009 Quyết định số 530/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển nhiệm vụ thực hiện chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư theo Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ từ Chi cục Hợp tác xã và phát triển nông thôn - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sang Ban Dân tộc tỉnh thực hiện. (từ trang 12 đến trang 13)
13-04-2009 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2009 và tuyển sinh năm học 2009-2010. (từ trang 14 đến trang 16)
26-03-2009 Quyết định số 492/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận huyện, thành phố đạt tiêu chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục Trung học cơ sở năm 2008. (trang 17)
26-03-2009 Quyết định số 493/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận huyện, thành phố đạt tiêu chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục Trung học cơ sở năm 2008. (trang 18)
26-03-2009 Quyết định số 494/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận huyện, thành phố đạt tiêu chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục Trung học cơ sở năm 2008. (trang 19)
26-03-2009 Quyết định số 495/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận huyện, thành phố đạt tiêu chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục Trung học cơ sở năm 2008. (trang 20)
26-03-2009 Quyết định số 496/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận huyện, thành phố đạt tiêu chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục Trung học cơ sở năm 2008. (trang 21)
26-03-2009 Quyết định số 497/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận huyện, thành phố đạt tiêu chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục Trung học cơ sở năm 2008. (trang 22)
26-03-2009 Quyết định số 498/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận huyện, thành phố đạt tiêu chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục Trung học cơ sở năm 2008. (trang 23)
26-03-2009 Quyết định số 499/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận huyện, thành phố đạt tiêu chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục Trung học cơ sở năm 2008. (trang 24)
26-03-2009 Quyết định số 500/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận huyện, thành phố đạt tiêu chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục Trung học cơ sở năm 2008. (trang 25)
03-04-2009 Quyết định số 567/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận huyện, thành phố đạt tiêu chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi năm 2008. (trang 26)
03-04-2009 Quyết định số 568/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận huyện, thành phố đạt tiêu chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi năm 2008. (trang 27)
03-04-2009 Quyết định số 569/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận huyện, thành phố đạt tiêu chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi năm 2008. (trang 28)
03-04-2009 Quyết định số 570/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận huyện, thành phố đạt tiêu chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi năm 2008. (trang 29)
03-04-2009 Quyết định số 571/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận huyện, thành phố đạt tiêu chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi năm 2008. (trang 30)
03-04-2009 Quyết định số 572/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận huyện, thành phố đạt tiêu chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi năm 2008. (trang 31)
03-04-2009 Quyết định số 573/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận huyện, thành phố đạt tiêu chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi năm 2008. (trang 32)
09-04-2009 Quyết định số 598/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006-2010 của huyện Tây Hòa. (từ trang 33 đến trang 42)
09-04-2009 Quyết định số 599/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006-2010 của huyện Đông Hòa. (từ trang 43 đến trang 53)
26-03-2009 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2009. (từ trang 54 đến trang 56)
08-04-2009 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước và nguồn vốn ODA. (từ trang 57 đến trang 62)
33,742,199 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner