Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2009

Công báo số 53 xuất bản ngày 12-03-2009: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-03-2009 Chỉ thị số 06/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh trong thi hành nhiệm vụ, công vụ. (từ trang 03 đến trang 07)
06-03-2009 Quyết định số 380/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương. (từ trang 08 đến trang 10)
09-03-2009 Quyết định số 396/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/2008/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội khóa XII; Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2009 và Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 24 tháng 02 năm 2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên về thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, phường. (từ trang 11 đến trang 16)
03-03-2009 Kế hoạch số 11/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến năm 2010 trên địa bàn toàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 17 đến trang 23)
23-02-2009 Quyết định số 315/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trung tâm Tin học và Công báo thành Trung tâm Thông tin và Công báo thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. (trang 24)
24-02-2009 Quyết định số 328/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án đào tạo Bác sĩ đa khoa, Dược sĩ đại học hệ chính quy theo địa chỉ đến năm 2020. (từ trang 25 đến trang 31)
25-02-2009 Quyết định số 340/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012. (từ trang 32 đến trang 79)
06-03-2009 Quyết định số 381/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Tư vấn công nghiệp và tiết kiệm năng lượng thuộc Sở Công thương. (trang 80)
06-03-2009 Quyết định số 382/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Khuyến công thuộc Sở Công Thương. (trang 81)
06-03-2009 Quyết định số 383/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Thanh tra thuộc Sở Công thương. (trang 82)
03-03-2009 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. (từ trang 83 đến trang 86)
33,684,568 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner