Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2008

Công báo số 46 xuất bản ngày 15-12-2008: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-12-2008 Nghị quyết số 106/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2009. (từ trang 03 đến trang 07)
05-12-2008 Nghị quyết số 107/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2009. (từ trang 08 đến trang 28)
05-12-2008 Nghị quyết số 116/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Phú Yên năm 2007. (từ trang 29 đến trang 31)
05-12-2008 Nghị quyết số 117/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành mức thu, quản lý, sử dụng tiền phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; lệ phí trước bạ đối với xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi; lệ phí đăng ký cư trú và lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh. (từ trang 32 đến trang 36)
05-12-2008 Nghị quyết số 118/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Phú Yên đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. (từ trang 37 đến trang 46)
05-12-2008 Nghị quyết số 119/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về đặt tên một số đường phố ở thành phố Tuy Hòa năm 2008. (từ trang 47 đến trang 50)
05-12-2008 Nghị quyết số 120/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình. (từ trang 51 đến trang 54)
05-12-2008 Nghị quyết số 121/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh mức phụ cấp đối với chức danh Công an viên ở thôn, buôn. (trang 55)
05-12-2008 Nghị quyết số 122/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tổng chỉ tiêu biên chế hành chính, biên chế các loại sự nghiệp và công chức dự bị năm 2009. (từ trang 56 đến trang 57)
05-12-2008 Nghị quyết số 123/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình hoạt động giám sát và chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2009. (từ trang 58 đến trang 60)
33,684,434 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner