Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2008

Công báo số 45 xuất bản ngày 04-12-2008: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-11-2008 Quyết định số 1946/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải thể Nhà khách Ủy ban nhân dân tỉnh thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. (trang 03)
28-11-2008 Quyết định số 1975/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về việc thực hiện và quản lý các đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh tại Phú Yên. (từ trang 04 đến trang 31)
31-10-2008 Quyết định số 1788/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Đồ án quy hoạch chung xây dựng thị trấn Củng Sơn - huyện Sơn Hòa đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025. (từ trang 32 đến trang 46)
25-11-2008 Quyết định số 1945/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Tích hợp dữ liệu thuộc Sở Thông tin và Truyền thông. (từ trang 47 đến trang 48)
27-11-2008 Quyết định số 1960/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý trong các Trường Cao đẳng nghề, Trường Trung cấp nghề, Trung tâm Dạy nghề giai đoạn 2008-2010 và định hướng đến năm 2020. (từ trang 49 đến trang 69)
02-12-2008 Quyết định số 2009/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh mức hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo. (trang 70)
33,684,532 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner