Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2008

Công báo số 44 xuất bản ngày 25-11-2008: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-11-2008 Quyết định số 1822/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đơn giá sản phẩm: đo đạc, lập bản đồ áp dụng trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 04 đến trang 18)
07-11-2008 Quyết định số 1823/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đơn giá sản phẩm: lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, huyện, xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 19 đến trang 22)
07-11-2008 Quyết định số 1824/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đơn giá sản phẩm: đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 23 đến trang 29)
18-11-2008 Quyết định số 1877/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về chính sách thu hút, sử dụng trí thức. (từ trang 30 đến trang 36)
17-11-2008 Quyết định số 1868/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển Trung tâm Lưu trữ thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về Sở Nội vụ. (trang 37)
18-11-2008 Quyết định số 1879/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung, sửa đổi Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nội vụ. (từ trang 38 đến trang 39)
21-11-2008 Quyết định số 1890/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên. (từ trang 40 đến trang 49)
21-11-2008 Quyết định số 1893/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Chi cục Hợp tác xã và phát triển nông thôn thành Chi cục Phát triển nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (trang 50)
21-11-2008 Quyết định số 1894/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Chi cục Thủy lợi thành Chi cục Thủy lợi và phòng chống lụt bão thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (trang 51)
21-11-2008 Quyết định số 1895/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản thành Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (trang 52)
21-11-2008 Quyết định số 1889/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (từ trang 53 đến trang 54)
21-11-2008 Quyết định số 1891/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban quản lý các dự án Nông nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (từ trang 55 đến trang 56)
21-11-2008 Quyết định số 1892/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (trang 57)
21-11-2008 Quyết định số 1896/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn thành Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (trang 58)
21-11-2008 Quyết định số 1897/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ. (trang 59)
21-11-2008 Quyết định số 1898/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Bàn Thạch thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (trang 60)
20-11-2008 Chỉ thị số 32/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm trong mùa Đông Xuân 2008-2009. (từ trang 61 đến trang 62)
32,935,875 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner