Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2008

Công báo số 43 xuất bản ngày 12-11-2008: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-10-2008 Quyết định số 1749/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân làm nhà ở tái định cư thuộc các dự án lọc dầu, hóa dầu tại khu vực huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. (từ trang 03 đến trang 04)
04-11-2008 Quyết định số 1805/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định phạm vi các khu vực phải xin giấy phép xây dựng đối với các trạm BTS loại 2 ở các đô thị trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 05 đến trang 06)
31-10-2008 Quyết định số 1768/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng, tỷ lệ 1/2.000, Đồ án Khu dân cư Ngọc Lãng - Ngọc Phước 2 (xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hòa). (từ trang 07 đến trang 18)
04-11-2008 Quyết định số 1802/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. (từ trang 19 đến trang 30)
04-11-2008 Quyết định số 1803/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường. (từ trang 31 đến trang 45)
31-10-2008 Quyết định số 1777/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Thanh tra thuộc Sở Thông tin và Truyền thông. (trang 46)
04-11-2008 Quyết định số 1801/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trung tâm Công nghệ thông tin thành Trung tâm Công nghệ thông tin - Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông. (từ trang 47 đến trang 48)
04-11-2008 Chỉ thị số 30/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Tổng điều tra dân số và nhà ở vào thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2009 trên địa bàn tỉnh. (từ trang 49 đến trang 51)
33,742,139 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner