Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2008

Công báo số 42 xuất bản ngày 28-10-2008: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-10-2008 Quyết định số 1627/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Thông tin và Truyền thông. (từ trang 03 đến trang 13)
14-10-2008 Quyết định số 1679/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Ban quản lý Đầu tư hạ tầng Nam Tuy Hòa - Vũng Rô vào Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên. (trang 14)
21-10-2008 Quyết định số 1716/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (từ trang 15 đến trang 44)
24-10-2008 Quyết định số 1732/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phân loại đường đô thị trên địa bàn các phường: Phú Lâm, Phú Thạnh và Phú Đông thuộc thành phố Tuy Hòa để làm căn cứ tính thuế nhà, đất. (từ trang 45 đến trang 48)
24-10-2008 Quyết định số 1722/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt suất đầu tư trồng rừng phòng hộ, đặc dụng Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng tỉnh Phú Yên. (từ trang 49 đến trang 50)
13-10-2008 Chỉ thị số 28/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân. (từ trang 51 đến trang 54)
21-10-2008 Chỉ thị số 29/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về chấn chỉnh công tác đấu thầu sử dụng vốn nhà nước đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý. (từ trang 55 đến trang 57)
32,935,519 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner