Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2008

Công báo số 40 xuất bản ngày 15-09-2008: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
01-09-2008 Quyết định số 1384/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung một số điều của Quy định mức hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế theo quy định tại Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. (từ trang 03 đến trang 04)
10-09-2008 Quyết định số 1444/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng đối với lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. (từ trang 05 đến trang 20)
03-09-2008 Quyết định số 1404/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. (từ trang 21 đến trang 39)
10-09-2008 Quyết định số 1439/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi Phòng Công chứng số 1 sang đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp. (trang 40)
10-09-2008 Quyết định số 1440/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trung tâm trợ giúp pháp lý của nhà nước tỉnh Phú Yên thành Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Phú Yên. (từ trang 41 đến trang 42)
20-08-2008 Quyết định số 1291/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về mức hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn (bệnh tai xanh ở lợn). (từ trang 43 đến trang 45)
20-08-2008 Quyết định số 1300/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu - Khu vực I. (từ trang 46 đến trang 49)
29-08-2008 Quyết định số 1368/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định tổ chức thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012. (từ trang 50 đến trang 58)
09-09-2008 Quyết định số 1435/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân loại đơn vị hành chính xã Hòa Định Đông, thị trấn Phú Hòa thuộc huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên. (trang 59)
11-09-2008 Quyết định số 1449/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chỉ giới đường đỏ, quản lý và cắm mốc lộ giới tuyến đường An Phú - An Hải - Gành Đá Đĩa. (từ trang 60 đến trang 61)
19-08-2008 Chỉ thị số 24/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tập trung chỉ đạo khẩn trương, quyết liệt thực hiện các chính sách hỗ trợ ngư dân theo Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 và Quyết định số 965/QĐ-TTg ngày 21/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 62 đến trang 63)
11-09-2008 Chỉ thị số 25/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy hoạch và quản lý tuyến đường An Phú - An Hải - Gành Đá Đĩa. (từ trang 64 đến trang 66)
33,684,733 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner