Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2008

Công báo số 30 xuất bản ngày 25-04-2008: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-04-2008 Quyết định số 650/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định phân giao nhiệm vụ thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở về Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng. (từ trang 03 đến trang 06)
02-04-2008 Quyết định số 1302/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Hòa về việc phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012. (từ trang 07 đến trang 17)
16-04-2008 Quyết định số 637/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải thể Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh. (trang 18)
23-04-2008 Quyết định số 679/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch rà soát văn bản liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Tư pháp tỉnh Phú Yên. (từ trang 19 đến trang 23)
07-04-2008 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các kỳ thi trong năm 2008 và tuyển sinh năm học 2008-2009. (từ trang 24 đến trang 27)
04-04-2008 Kế hoạch số 19/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Kết luận số 134-KL/TU ngày 11/01/2008 của Hội nghị lần thứ 9 (đợt 2) Tỉnh uỷ khóa XIV về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân. (từ trang 28 đến trang 36)
22-04-2008 Kế hoạch số 23/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kiềm chế lạm phát, phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh. (từ trang 37 đến trang 49)
31-03-2008 Quyết định số 551/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về y tế năm 2007. (trang 50)
31-03-2008 Quyết định số 552/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về y tế năm 2007. (trang 51)
31-03-2008 Quyết định số 553/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về y tế năm 2007. (trang 52)
07-04-2008 Quyết định số 587/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh đơn giá thiết kế các công trình lâm sinh trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 53 đến trang 55)
09-04-2008 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các hoạt động bảo vệ môi trường trong nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 56 đến trang 58)
21-04-2008 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2008. (từ trang 59 đến trang 62)
22-04-2008 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai các giải pháp để góp phần kiềm chế lạm phát và phát triển kinh tế - xã hội địa phương năm 2008. (từ trang 63 đến trang 68)
33,742,308 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner